Handelsbetingelser

Generelle opplysninger

1. AMGS Group er et juridisk navn for selskaper som produserer og selger reklame- og markedsføringsartikler og utfører økonomiske aktiviteter under følgende navn:
a / P.H.U. MTJ Magłorzata Jerz, med kontor i Polen, 80-017 Gdańsk, Trakt Św. Wojciecha 215B, NIP PL7991717262
b / battechnik Maciej Jerz, med kontor i Polen, 26-500 Szydłowiec, Pl. Konopnickiej 14, NIP PL7991848900
2. Ved å inngå samarbeidet med ovennevnte selskaper, erklærer kunden at han eller hun er klar over handelsbetingelser og aksepterer dem fullt ut.

Handelsbetingelser

1. Skriftlig ordrebekreftelse, også i form av en e-post, betyr at den bestillende parten, heretter kalt kunden, inngår en kontrakt med selgeren, heretter kalt AMGS Group, om disse vilkårene som er fastsatt i handelsbetingelsene.
2. Ordrer
foretas kun etter skriftlig – inkludert i form av en e-post – bekreftelse av prosjektet eller vareprøver. I spesielle tilfeller er det nødvendig å sende bekreftelse på betalingen av hele beløpet eller en del av det i valutaen som er angitt i avtalen. Bekreftelsen må sendes til AMGS Group bankkonto.
3. AMGS Group har rett til å nekte eller si opp ordre og endre forhandlet pris hvis:
a / Bestillingen overstiger ikke det minste antall produkter som er omtalt i tilbudet
b / Kunden krever kortere leveringstid enn den som er angitt i tilbudet
c / Kunden
betaler ikke forfalte fakturaer
d / Kunden sendte ikke filer i ønsket format
4. Pristalberegning sendt til kunden i form av en e-post utløper etter 7 dager fra forsendelsesdatoen.
5. Kunden
er forpliktet til å sende en korrekt fil, dvs. vektorgrafikk.

Reklamasjoner

1. Reklamasjoner må sendes umiddelbart, dvs. senest 7 dager etter mottakelsen av varer.
2. Reklamasjoner må sendes skriftlig og sendes til AMGS-gruppens e-postadresse sammen med en begrunnelse for klagen.
3. Reklamasjoner sendt senere enn 7 dager etter mottakkelsen av varer tas ikke i betraktning.
4. Reklamasjoner blir behandlet bare hvis varer ikke samsvarer med hva kunden har bestilt.
5. Reklamasjoner blir ikke behandlet hvis det finnes en utskriftsfeil som oppstod på grunn av feil i filer sendt av kunden.
6. Siden innstillingene til visse skjermer kan avvike betydelig,
reklamasjoner som gjelder fargetoner ville ikke være bli betraktet. Vær oppmerksom på beskrivelsen av produktene, eller vær så snill å kjøpe prøver.
7. Materialer vi bruker til å
realisere bestillinger kommer fra forskjellige produsenter. På grunn av dette behandler vi ikke klager mindre endringer i fargestoffer av materialer og trykk. Dette gjelder når kunden har bestilt et prøveprodukt og senere kjøpt flere varer eller når kunden har bestilt en ny serie produkter med tidligere valgt trykk.
8. Reklamasjoner blir ikke behandlet hvis de
gjelder skader eller forsinkelser som oppstod under transport. Transportvirksometer som bør levere varer er ansvarlige for dem. Det er en faktor som er uavhengig av AMGS Group.
9. AMGS Group er ikke ansvarlig for manglende utførelse eller feil utførelse av bestillingen
hvis det oppstår på grunn av force majeure, f.eks. naturkatastrofer, jordskjelv, sykloner, stormer, oversvømmelser, tåke, streiker, krig, opptøyer, veisperringer, endringer i trafikkregler.
10. AMGS Gruppens ansvar over kunden (uavhengig av rettsgrunnlag) er begrenset til å betale kjøpesummen og / eller servicekostnaden.
11. AMGS Group tar ansvar bare for den faktiske skaden. AMGS Group er ikke ansvarlig for fordelene som kunden ville ha mottatt dersom han ikke hadde noen skade (forta
pte økonomiske fordeler).

Avsluttende bestemmelser

1. AMGS Group har rett til å endre handelsvilkår.
2. For saker som ikke omfattes
i denne avtalen, gjelder de bestemmelsene som finnes i Den Polske Sivilkodeksen (Kodeks Cywilny).
3. Tvister angående bestillinger mellom selgeren og kunde, som er
konsument i samsvar med Art.22¹ av Den Polske Sivilkodeksen, som gjelder bestillingen, vil bli vurdert av domstolene i samsvar med regler som omfattes i Den Polske Sivilprosessloven (Kodeks postępowania cywilnego). Tvister mellom selgeren og kunde som ikke er forbruker vil bli behandlet av de domstolene som er i nærheten av selgerens bopel.